دادرس ۲۴

سامانه هوشمند تنظیم قرارداد و اسناد حقوقی

قرارداد خود را در چند دقیقه، ارزان و آنلاین تنظیم کنید

شروع تنظیم قرارداد
دریافت قرارداد
پاسخ به پرسش ها
انتخاب نوع قرارداد

مشاوره قرارداد

وکلای دادرس 24 قرارداد اختصاصی شما را تنظیم میکنند

مطابق قوانین کشور

به کمک وکلای مااز فانونی بودن قرارداد اطمینان حاصل کنید

تیم حقوقی با تجربه

تیم حقوقی دادرس 24 در تمام مراحل در کنار شما هستند

تنظیم هوشمند قرارداد

به کمک سامانه هوشمند خودتان قرارداد تنظیم کنید

محمدرضا قبادی

مدیرعامل شتابدهنده نوین تک

دادرس 24 با بهرگیری از تیم متخصص و سیستم نرم افزاری هوشمند برپایه آخرین تکنولوژی، دریافت خدمات حقوقی را دلچسب و مقرون به صرفه کرده است

پویا کندری

مدیرعامل شتابدهنده فارابی

دادرس24 را انگیزه و پشتکار موسسینش تبدیل به یک استارآپ موفق خواهد کرد

کاوه گودرزی

مدیرعامل شتابدهنده جهش

دادرس24 با بهره­گیری از تیم متخصص و سیستم نرم­افزاری هوشمند بر پایه آخرین تکنولوژی، دریافت خدمات حقوقی را دلچسب و مقرون به صرفه کرده است.

قرارداد خود را در چند دقیقه، ارزان و آنلاین تنظیم کنید

نوع قرارداد را انتخاب کنید، به پرسش ها پاسخ دهید، قرارداد خود را دریافت کنید

تیم حقوقی دادرس۲۴

با وکلای تیم حقوقی دادرس 24 مشورت کنید